Om krisecenteret

Østerbro Krisecenter er et døgnbemandet krisecenter, for kvinder og deres eventuelle spædbørn i alderen 0-1 år, der tilbyder ophold i forbindelse med akut krise og som på grund af vold, trusler om vold eller en tilsvarende krise i familien eller i samlivsforholdet ikke kan opholde sig hjemme.

Østerbro Krisecenter er en afdeling under/er en del af Wattar Gruppen.

Vi er et tværfagligt team, der dagligt arbejder for din og dit eventuelle barns trivsel, og at du forhåbentligt fremadrettet kan leve et liv uden vold og kontrol.

Forlad siden